مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر:

باید جامعه را با داشته های خود آشنا کنیم

باید جامعه را با داشته های خود آشنا کنیم

مهراب کیانی مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر در حاشیه رونمایی از آثار چندرسانه ای کنگره دو قرن مقاومت با حضور امام جمعه استان گفت: آشنایی جوانان و نوجوانان با قله های مقاومت استان و کشور مسأله بسیار مهمی است که جامعه را با افتخارات خود آشنا می کند.

مهراب کیانی مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر در حاشیه رونمایی از آثار چندرسانه ای کنگره دو قرن مقاومت با حضور امام جمعه استان گفت: آشنایی جوانان و نوجوانان با قله های مقاومت استان و کشور مسأله بسیار مهمی است که جامعه را با افتخارات خود آشنا می کند.
وی افزود: دو سیر نمایشگاهی با عنوان های "مدافعان وطن" و "بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار" برای اولین بار تولید شده است.
کیانی تصریح کرد: در نمایشگاه مدافعان وطن آشنایی کاملی با علما و سرداران مقاومت ارائه شده است و در نمایشگاه بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار رخدادهای تاریخ مقاومت و 4 دوره تهاجم بریتانیا به بوشهر مورد توجه قرار گرفته است.
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر اظهار داشت: ما باید جامعه را با داشته های خود آشنا کنیم و نشان دهیم که در روزگاری که دستمان خالی بود بریتانیا را بی آبرو کردیم امروز که در اوج اقتدار هستیم.