اولین ملاقات شهیدان چمران و صیادشیرازی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین آشنایی و ملاقات شهید چمران با شهید صیاد شیرازی هجدهم مهر ماه ١٣٥٨ صورت گرفت. شهید صیاد شیرازی گفته بود چمران را كشف كردم. منبع : اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار
اولین آشنایی و ملاقات شهید چمران با شهید صیاد شیرازی هجدهم مهر ماه ١٣٥٨ صورت گرفت. شهید صیاد شیرازی گفته بود چمران را كشف كردم.
منبع : اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار