آیت الله سید علی نقی دشتی

تاریخ انتشار : سپتامبر 30, 2020
آیت الله سید علی‌نقی دشتی میانخره ای فرزند سیدمحمد در سال(تولد 1287 ه.ق، 1242ش رحلت 13 شوال سال 1358 قمر 1318ش)در روستای میانخره یکی از روستاهای دشتی چشم به جهان گشود. وی فقیه و مبارز و منادی وحدت و جهاد در میان بزرگان دشتی بود.
آیت الله سید علی‌نقی دشتی میانخره ای فرزند سیدمحمد در سال(تولد 1287 ه.ق، 1242ش رحلت 13 شوال سال 1358 قمر 1318ش)در روستای میانخره یکی از روستاهای دشتی چشم به جهان گشود. وی فقیه و مبارز و منادی وحدت و جهاد در میان بزرگان دشتی بود.