»اخرین مطالب:
آیت الله شیخ حسن آل عصفور

آیت الله شیخ حسن آل عصفور

اولین پرچمدار مبارزه با استعمار بریتانیا

شیخ حسن آل عصفور از فقهای بنام و از اسلام شناسان بزرگ بوشهر بود که بعد از شهادت پدرش شیخ حسین به دست خوارج در بحرین به بوشهر مهاجرت کرده و در محله شنبدی به فعالیت های مذهبی و اجتماعی مشغول بود. وی از جهاد علمی، حقوقی، قضایی و مذهبی و نیز موضع گیری سیاسی تأثیر فراوانی در شور و شعور سیاسی مردم بوشهر داشت. توانایی علمی او چنان بود که «کازرونی» از او به عنوان علامه زمان یاد می کند.

موضعگیری شیخ حسن و مردم بوشهر در قبال حضور انگلیسی ها در بوشهر آنچنان موثر بود که به نوشته مولف حقایق الاخبار ناصری یک روز بعد از ورود قوای انگلیسی به بوشهر در نتیجه ازدحام مردم، جماعت انگلیسی مجبور شدند قوای خود را از این بندر خارج کرده و به جزیره خارگ عقب نشینی نمایند.

کاپیتان هنل نماینده انگلیس مقیم در بوشهر که بعد از وقایع پیش آمده، امنیت نیروهای انگلیسی را در خطر می دید چند روز بعد دفتر نمایندگی سیاسی مقیم در بوشهر را تعطیل کرده و اسباب و لوازم اداری نمایندگی را به یکی از کشتی های جنگی مستقر در لنگرگاه بیرونی منتقل نمود.

این پیروزی حاصل نشد مگر به پشتیبانی معنوی و سیاسی آیت الله  شیخ حسن آل عصفور و حمایت نظامی نیروهای باقرخان تنگستانی که در آن زمان ضابطی تنگستان را به عهده داشت.

آرامگاه شیخ در محله ی شنبدی و در مجلسی آل عصفور می باشد که مسجد جمعه نیز متعلق به این شخصیت بوده است.

قالب وردپرس