دایره المعارف شهدا

  سيد محمد باقر حسين زاده

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • روحاني شهيد سيد عبدالحميد حسيني

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهداي روستاي راهدار
 • شهید محمد حسین کریمی

 • نام پدر : غلامحسین
 • تاریخ تولد : 1342/9/15
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم قهرمانی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمود سلیمی فرد

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1343/03/09
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 • شهید علی سیمی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1347/08/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 • شهید غلامرضا سیاه منصوری

 • نام پدر : نجف
 • تاریخ تولد : 1349/08/09
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 • شهید خداکرم سخت کش

 • نام پدر : پنجعلي
 • تاریخ تولد : 1344/01/07
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ناصر سروری

 • نام پدر : نجف
 • تاریخ تولد : 1346/04/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسن سوزنده

 • نام پدر : سياوش
 • تاریخ تولد : 1345/12/21
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سیدابراهیم سیاسی نژاد

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 • شهید غلامعلی ستوده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/05/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 • شهید مختار سلطانی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1345/08/01
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : برازجان
 •               شهيد احمد جابري      

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 20/9/1337
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر برازجان
 • شهيد محمد تركي 

 • نام پدر : محمدكاظم
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهداي روستاي راهدار
 • شهيد ابراهيم پارياو

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 134
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا بارگاهی
 • شهيد جابر بنافي

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1350
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : روستاي قلعه سفيد
 • شهيدكرامت باقري   

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر برازجان
 • شهيدقاسم بحريني

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1350
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی
 • شهيد علي بهروزي حقيقي

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر دالکی