»اخرین مطالب:

تماس با ما

دبيرخانه دائمي كنگره بين المللي بوشهر، دو قرن مقاومت در برابر استعمار پير انگليس هيچ شعبه ديگري ندارد و تنها پل ارتباطي مردم با دبيرخانه ادرس هاي زير خواهد بود:

سايت كنگره:
www.RaisAli.ir

كانال تلگرام:
https://t.me/www_raisali_ir

صفحه اينستاگرام:
http://instagram.com/www_raisali_ir

توييتر:
@www_raisali_ir

فيسبوك:
fb.me/www.raisali.ir

كانال سلام:
http://salamup.ir/channels/www_sepas_ir

لطفا اطلاعات مربوط به برنامه هاي كنگره را در طول سال فقط از آدرس هاي فوق دريافت نماييد.

قالب وردپرس