»اخرین مطالب:
احمدخان تنگستانی

احمدخان تنگستانی

مبارز شهید

احمد خان تنگستانی فرزند باقر خان تنگستانی، از فعالان جنبش جنوب ایران در مقابله با اولین هجوم انگلیس به بوشهر به بهانه تصرف هرات است.

وی در سال ۱۲۷۳ قمری (۱۸۵۷ میلادی) که اختلاف بین انگلیس و ایران بر سر قضیه هرات شدت گرفت و قشون انگلیس برای تصرف بوشهر وارد شدند کدخدای اَهرَم بود. که به اتفاق پدر خود و چهارصد نفر تفنگچی برای نبرد با انگلیسها به بوشهر در قلعه بهمنی آمدند و بعد پدر و پسر به اتفاق شیخ حسین چاهکوتاهی(عموی شیخ حسین چاکوتاهی همرزم رئیس علی دلواری ) با تفنگهای فتیلهای خود از یک طرف و از طرف دیگر انگلیسها که به تفنگها و توپهای آخرین سیستم مسلح و مجهز بودند جنگ را آغاز نمودند در این جنگ هر سه نفر مخصوصاً احمد خان رشادت فوقالعادهای از خود بروز داد و هفتصد و چهل تن از سپاه انگلیس را کشتند بخشی از این کشتگان در گورستان انگلیسی ها دفن شدند.

 احمد خان در ۱۱ ربیع الاول ۱۲۷۳ در نبرد با انگلیسی‌ها در قلعه ریشهر شهید شد.

قالب وردپرس